Wat is psychotherapie ?


Psychotherapie kan je eigenlijk zien als een verzamelnaam voor allerlei vormen van therapie, die als doel hebben psychische klachten en problemen (zoals depressie, angst, stressklachten,...) te verminderen, weg te werken of beter hanteerbaar te maken..

Er zijn dus verschillende soorten therapie en elk van deze vormen heeft zijn eigen manier van werken. De ene vorm is meer gericht op het denken, en de andere meer op het voelen; de ene meer op het verleden, de andere meer op het heden; bij de ene wordt er vooral individueel gewerkt, bij de ander met heel het gezin, enzovoort. Elk van deze vormen heeft zijn kwaliteiten, maar ook zijn beperkingen.

Interactionele Vormgeving is een integratieve therapievorm. Dat wil zeggen dat ze verschillende therapievormen en therapeutische stromingen in interactie brengt. Zo kan de therapie worden afgestemd op de eigenheid, hulpvraag en de belevingswereld van de cliënt.