Is psychotherapie voor u de juiste oplossing ?


Ieder mens is uniek en heeft eigen manieren om met moeilijkheden in het leven om te gaan. Of er op een bepaald moment psychotherapie nodig is, is afhankelijk van de aard van de moeilijkheden, uw draagkracht, en mogelijkheid tot ondersteuning uit uw omgeving. Het volgende is een goede stelregel:

Indien:

 • de moeilijkheden zich voordoen op psychisch, sociaal of relationeel vlak, en
 • deze klachten of problemen u hinderen in uw dagelijkse leven, en
 • u het gevoel hebt er zelf, of met behulp van vrienden of familie niet meer uit te geraken,

is het in de meeste gevallen aangewezen om een beroep te doen op een psychotherapeut. Wacht in dit geval ook niet te lang om hulp in te schakelen.

Voor welke klachten of problemen kunt u bij mij terecht ?


Volwassenen en jongeren kunnen bij mij terecht voor individuele, relatie- of gezinstherapie.

Mogelijke begeleidingsdoelen zouden kunnen zijn:

 • het verminderen of wegnemen van stressklachten, depressie, angst, burn-out
 • het verwerken van verlies, trauma's
 • hanteerbaar maken of het oplossen van relatie- en gezinsmoeilijkheden
 • begeleiden van koppels en gezinnen bij intrafamiliaal geweld
 • verhogen van assertiviteit, weerbaarheid,
 • afgeraken van een verslaving, eetstoornissen
 • algemeen: werken aan een verstevigd zelfbeeld en leven vanuit de eigen competenties.
 • werken aan persoonlijke groei
 • ...