Verloop van de behandeling


Kennismakingsfase
In het eerste gesprek leren we mekaar kennen en nemen we de tijd om uw probleem of klacht helder te krijgen. Dit is ook het moment dat we samen de doelstellingen van de therapie bepalen. Het kan zijn dat hiervoor meerdere gesprekken nodig zijn.

Begeleidingsfase
In deze gesprekken werken we aan de doelen die we in de eerste fase hebben besproken. Een doel kan bijvoorbeeld zijn dat u inzicht krijgt in de oorzaak van uw problemen en leert om hier beter mee om te gaan. Een ander doel kan bv. zijn een bepaalde angst verminderen of wegwerken. We evalueren op geregelde tijdstippen de behandeling, waarbij we kijken in welke richting de therapie kan evolueren.

Afbouwfase
In deze fase vermindert het aantal gesprekken. U voelt zich beter en de doelstellingen zijn stilaan bereikt. De therapie wordt geleidelijk aan afgebouwd.

Hoe verloopt een sessie?


Ik beschouw therapeutisch werken vooral als samen-werken. Dit wil zeggen dat u mee zal bepalen hoe een therapeutische sessie eruit zal zien en welke methodieken er gebruikt zullen worden. Wat voor één iemand goed werkt, is daarom voor iemand anders niet geschikt. We zoeken samen naar een manier van werken die bij u past.

Het kan ook zijn dat u na een sessie 'huiswerk' meekrijgt, bv. om een bepaald nieuw gedrag uit te proberen, een ontspanningstechniek in te oefenen, enzovoort.